Pand Paulus

Jeanne Rombouts

Met het oog op... De tijd lost op

Drie liggende figuren, transparant Kalkpapier

200 x 150 cm.

Expositie in Pand Paulus te Schiedam.

2007

Uitgangspunt voor mijn tekeningen - houtskool en krijt op papier - is mijn herinnering aan het landschap van de IJsselmeerpolders:
- de kracht van de enorme kleivlakte;
- de wijdheid, de ruimte, het licht;
- de lucht die de aarde raakt en tekent;
- de wortelende gewassen in de vette kleigrond.

De liggende figuren op transparant papier hangen vrij in de ruimte. In deze transparante tekeningen speelt de doorlaatbaarheid van het licht een grote rol (je kijkt als het ware dwars door de platheid van het vel papier heen). Er ontstaat een ruimte waarin je kunt reizen op het ritme van de houtskoollijnen. Een binnen-waartse reis naar het onbenoembare waarin de stoffelijkheid van de houtskool oplost in het licht.

Buiten is de muur donker.
Binnen is het licht.
De ramen vormen een wand waarin het daglicht naar binnen stroomt.
In het witte licht hangen grote transparante houtskooltekeningen.
De figuren in de tekeningen lijken te slapen en liggen in verschillende,
herkenbare houdingen.
Het wisselende daglicht speelt door het papier.
De houtskoollijnen gloeien en de zwarte koolstofvlakken worden als de ramen transparant verlicht.
Het is avond.
De dalende zon vult de ruimte met een orgie van gouden stralen.
Nog krachtiger en feller beweegt het licht door de tekeningen.
Het papier lost op en de schaduwen van de tekeningen raken elkaar.
De figuren ontwaken en dansen in de ruimte..., gaan naar buiten en bewegen over de skyline van Schiedam.
Ze gaan niet alleen, maar nemen de kijker mee op hun vlucht om dan, als de nacht valt, weer terug te keren in de rust van het papier.
De herinnering aan dit spel laat zich net als de zonnestralen niet pakken en zoekt bij de kijker haar vrijheid.
De tijd lost op.

Categorie: Installaties
Type werk: Conceptueel
Techniek: Houtskool tekening
Prijs:
Beschikbaarheid:

Beschikbaar

In optie

Verkocht

Printversie van deze pagina