Help

"Help" geeft u uitleg van de functionaliteiten van de site. Het geeft inzicht in hoe u op een eenvoudige en speelse wijze kunstwerken kunt selecteren. Hieronder vindt u de functieopbouw gestructureerd via de inhoudsopgave.

Inhoud

 

Basis scherm van Apelles


Het basisscherm kent vier verdelingen:
►   De horizontale keuzebalk met Hoofdfunctie en Subfunctie
►   Links verticaal staat de blauwe balk met het logo van Apelles
►   Kunst op zicht knop
►   Footer met help,voorwaarden en disclamer

Ieder deel wordt hieronder nader uitgewerkt

terug

 

Horizontaal


Op de horizontale keuzebalk zijn drie Hoofdfuncties (Gelegenheden, Categorieën en Kunstenaars) en vier Subfunctie (Home, Apelles, Contact en Taalkeuze) te onderscheiden.

Horizontale Keuzebalk

Subfuncties
Naast de Hoofdfuncties worden de subfuncties onderscheiden. Om met de Subfunctie te beginnen, zullen deze eerst bondig besproken worden.

Home               - verwijst naar de startpagina “Categorieën”
Apelles            - geeft informatie over wat Apelles is en wie Apelles was
Contact            - geeft de contactgegevens van Apelles en de mogelijkheid een e-mail te versturen naar Apelles
NL / Eng          - kan een andere taal gekozen worden

Bij “Home, Apelles, Contact en NL/ Eng” kleurt de tekst blauw als je er met de muis langs gaat om de pagina te activeren danwel de taalkeuze te kunnen maken.

Hoofdfuncties
Aan een kunstwerk kan een kenmerk worden meegegeven. In het basisscherm van de site is een opdeling gemaakt naar drie hoofdgroepen via tab bladen in de horizontale balk:

  1. Gelegenheden
  2. Categorieën
  3. Kunstenaars

De pagina van iedere hoofdgroep wordt via het “blauwe tab blad aangegeven.

Hoofdgroepselectie scherm Gelegenheid (is ook de Home page)

In de linker kolom worden de kenmerken uitgeklapt zodra vanaf de home page op de eerste en tweede groep geklikt wordt. Dus in de selectie pagina’s van Gelegenheid (home), Categorie en Kunstenaar is het pad en de selectiekolom links nog niet te zien maar pas als de selectie gemaakt is en men in het basis selectiescherm zit.

Op het moment dat de muis één van de keuzevelden (omkaderd vierkant) raakt bij Gelegenheid en Categorie veranderd de muiscursur van pijl in handje om de keuze te kunnen maken (voorbeeldscherm Geboorte). Zodra een keuze gemaakt is komt de sitebezoeker in het basis selectiescherm.

Bij “Kunstenaars” wordt het onderstaande scherm getoond zodra de tab “Kunstenaars” wordt geselecteerd met een muisklik. In dit scherm kan naar de betreffende kunstenaar gescrold worden en dient een kunstenaar geselecteerd te worden.

Selectie scherm Kunstenaar

Van iedere kunstenaar staat een kenmerkende afbeelding van zijn werk, de naam van de kunstenaar, discipline en het eerste stuk van het verhaal van de kunstenaar eindigend met ...."Meer" Bij het selectiescherm met de opsomming van kunstenaars zal dus aan het eind van de tekst bij iedere kunstenaar het woord ....“Meer" staan in Blauw welke Rood wordt zodra de muis over het gedeelte van de betreffende kunstenaar gaat. Als de sitebezoeker op deze gegevens klikt komt men in het vervolgscherm van de kunstenaar met detailinformatie.

Detailscherm Kunstenaar

Door de knop “Zoek werken van deze kunstenaar” aan te klikken, welke een blauwe achtergrond wordt als je met je muis er overheen gaat, komt de sitebezoeker in het Basis selectiescherm. "Terug" is de knop die terug gaat naar het vorige scherm (vanuit selectie kunstenaar of vanuit kunstwerk).

Horizontale Keuzebalk met terug functie rechts

terug

 

Verticaal


Verticale Blauwe balk
De verticale balk laat pas de uitgeklapte selectie zien als via hoofdfunctie “Gelegenheden”, “Categorieën” of “Kunstenaars” een eerste selectie is gemaakt. Het is het Basis selectiescherm waarin geselecteerd en gedeselecteerd kan worden door kenmerken aan te klikken of juist de selectie te niet te doen door het symbool "X" of het uitgekozen kenmerk aan te klikken.

Basis selectiescherm

De tabbladen van de Hoofdfuncties zijn/worden blauw als daar een selectie in gemaakt is.

Selectie
Ten aanzien van de selectie wordt een "X" aangegeven boven aan de kolom met kenmerken. De gebruiker kan door de muis over de geselecteerde kenmerken en de "X" te bewegen de cursur veranderen van een pijl in een handje handje om het kenmerk te kunnen deselecteren.

Verder kan nader uitgefilterd worden door kenmerken aan te kruizen (Type werk, Materiaal etc).

In het selectiescherm wordt weergegeven hoeveel items binnen de selectiecriteria vallen.

In het basis selectiescherm kan met de vorige |1|2|3|4| volgende de andere selecteerde kunstwerken bekeken worden. Met een dubbelklik op een afbeelding komt men in het detail scherm van het kunstwerk.

terug

 

Snelselctie


Snelselectie

Logo in het scherm

Door met de muis op het logo van de site te klikken komt de gebruiker direct in de snelselectie functie.

Snelselectiescherm

U kunt elke kenmerk aanklikken en zo snel uw keuze maken.

terug

 

Kunst op Zicht


Geselecteerd kunstwerk

 

Detailscherm kunstwerk

In dit scherm zijn verschillende opties mogelijk:
Hoofdfunctie
   -   Plaats in "Kunst op zicht", waarbij het apart wordt gezet als “Kunst op zicht”
   -   Printvriendelijke versie van deze pagina, om afbeelding en gegevens netjes te printen
Nevenfuncties
   -   Doorklikken naar kunstenaar als je op de naam van de kunstenaar staat
   -   Terug, gaat terug naar de vorige pagina

Op het detailscherm kunstwerk is de status van het kunstwerk te zien welke wordt bijgehouden in de database (beschikbaar, optie, verkocht).

 

Kunst op zicht

Op het moment dat de muis het gekaderde veld “Kunst op zicht” raakt kan door te klikken komt u in het venster waar alle geselecteerde werken staan.

In het volgende scherm worden de werken getoond die de bijvoorbeeld geselecteerd zijn.

"

Kunst op zicht scherm

In de pagina "Kunst op zicht" laat de geselecteerde kunstwerken zien van de sitebezoeker zodat u de werken naast elkaar kan zien en een nadere keuze kan maken. Met de knop "(-) Toch niet" wordt een werk uit de selectie van de bezoeker gehaald. Met de knop “Ik ontvang graag meer informatie over bovenstaande werken", gaat de bezoeker naar de interesse / aankooppagina.

"

Vrijblijvent informatie / Optie nemen / aankoop scherm

In dit scherm kan de site bezoeker via invullen van het formulier contact opnemen met Apelles. Via de mail zal de bezoeker/aanvrager een bevestiging krijgen inclusief afbeeldingen en kunstenaar en titel. Ook de webmaster van de Apelles ontvangt deze mail inclusief de persoonlijke ingevoerde gegevens van de sitebezoeker en de werken die het betreft. Vervolgens zal vanuit Apelles contact worden opgenomen met de bezoeker om tot nadere afspraken te komen.

terug

 

Footer


help, conditions en disclamer

Onder aan iedere pagina staan de doorlink schermen: help, conditions en disclamer. Deze pagina’s zijn platte tekst pagina’s met inhoudsopgaven / titel tekstblokken waarop geklikt kan worden en vervolgens doorgeschoven naar betreffende tekstblok en functie van doorscrollen naar betreffende tekstblok.

Bij “help, conditions en disclamer” wordt de tekst donkergrijs zodra je met de muis er over heen gaat om de selectie te kunnen maken.

terug